Opdateret fredag 25. september 2020 af Thor

Som frygtet

blev vores negative forventninger desværre til virkelighed fredag d. 25. september, hvor de stramninger, regeringen indførte i sidste uge, blev yderligere strammet og forlænget til d. 18. oktober. Hvor vi i sidste uge måske kunne have fortolket forsamlingsforbuddet sådan, at vi kom ind under 500-reglen (vi kunne hævde, at vi sidder ned), er forsamlingsforbuddet i dag blevet skærpet, så vi ikke må være 52 spillere i samme lokale – end ikke, selvom vi for det meste er siddende.

Da der er tale om en let forværring af Corona-situationen, har vi valgt den forsigtige tilgang: mere AFLYSNING.

Klubbens turneringsaktiviteter er derfor lukket ned i foreløbig 3 uger, dvs. de næste 4 spilledage

  • torsdag d. 24. september,
  • torsdag d. 2. oktober,
  • torsdag d. 8.
  • torsdag d. 15. oktober

Så snart vi vurderer, at smitterisikoen igen er lille, er vi parate til at genoptage spillet. Vi beder venligst de medlemmer, der læser nærværende hjemmeside, om at sikre, at deres makker er orienteret om de yderligere 2 aflysninger.

Spilletips og -teknik

Fra vores trofaste substitut, Arne Moesgaard, har vi modtaget 8 nyttige tips, som kan læses ved at klikke her.

Corona-smittebegrænsende foranstaltninger

Bestyrelsen har været på brugt-markedet i Jylland og indkøbt bridgeborde og flere medlemmer har velvilligt både udlånt og foræret spilleborde til klubben. Alle borde har været igennem en omfattende renovering. Den traditionelle grønne filtdug er blevet overtrukket med en lys plastdug, der tåler væske og således også beskytter bordet under kaffedrikningen i pausen. Bestyrelsen sørger for, at alle borde bliver gjort rene med rengøringsmiddel før hver spilleaften. Vi spiller ikke med skærme på bordene. Sørg for at holde afstand og undgå krammere!

  • Håndhygiejne er obligatorisk og klubben stiller krav om desinficering af hænderne ved ankomst og efter hver spillerunde sørger SYD for at dispense en passende dosis sprit på de tre andre spilleres hænder, så der kun er én, der rører dispenseren i hver runde.  Klubben stiller desinfektions-middel til rådighed på hvert bord.
  • NORD indtaster som sædvanlig spilleresultatet på BridgeMate, men nøjes derefter med at vise resultatet til ØST, som godkender eller forkaster indtastningen verbalt. Begrundelsen for denne anbefaling fra Forbundet er, at der ellers ville være to forskellige spillere, der berører samme knapper flere gange imellem afspritningerne.
  • Hver spiller medtager sin meldebox ved rundeskift. Hvis en spiller opdager, at den forrige spiller ikke har medtaget sin meldebox, skal man ikke være flink og flytte den, men vente indtil den glemsomme spiller selv opdager forglemmelsen.
  • Hvis du hoster, har feber eller generelt føler dig sløj skal du forsøge at finde en afløser. Hvis du ikke selv kender én, der kan spille for dig, kan du klikke her for at finde en afløser. Hvis det viser sig umuligt at finde én, så ring til et af Kontakt-telefonnumrene nedenfor i så god tid som muligt.

Bridgemate app

Turneringsledelsen har konfigureret en ny mulighed for at følge vores turneringer online på mobiltelefon ved hjælp af en app. Den hedder bridgemate app og kan på Smartphones (Android-telefoner) downloades fra Google Play, mens den på Apple-telefoner med IOS (iPhones) kan downloades fra App Store. Her følger i første omgang et link til en engelsk brugermanual: http://www.bridgemate.com/resources/documents/bridgemate-app/Playermanual.pdf Anvendelsen af appen koster ikke noget det første halve år – derefter er licensen lidt under 30 kr/år.

Kontakt

Lisbeth Mortensen, tlf. 22 33 90 03 e-mail: mortensminde1@privat.dk
Leon Hald tlf. 61 76 00 61 e-mail: presshald@msn.com
Thor Jensen tlf. 98 57 16 48 / 30 17 93 42 e-mail: thor.jensen@outlook.dk