Bestyrelsen og turneringsledelsen har fastlagt programmet for sæsonen 2017/18 således:

 • 06. april: Generalforsamling (sidste ordinære spilleaften med mødepligt)
 • 20. april: Afslutning (frivilling tilmeldig)
 • Frem til og med 29. juni: Drop-in om torsdagen – undtagen d. 25. maj (Kristi Himmelfart)
 • 24. august: Første Fjord-drop-in efter sommerferien
 • 31. august: Sidste Fjord-drop-in inden sæsonstart
 • 07. september: Sæsonstart efteråret 2016
 • 19. oktober: Efterårsferie (uge 42)
 • 07. december: Juleafslutning
 • 04. januar: Første spilleaften efter nytår
 • 15. februar: Vinterferie (uge 7)
 • 04. marts: Sølvturnering i Kulturcenteret.