På generalforsamlingen i april 2022 blev Thor Jensen genvalgt til formand. Bestyrelsen skal senere konstituere sig på et bestyrelsesmøde. Titlerne nedenfor er derfor midlertidige.

Titel Tlf. Navn (Valgt)
Formand 30 17 93 42 Thor Jensen (formanden er på valg hvert år)
Næstformand (ikke konstitueret endnu) 31 34 63 30 Jan Foged (Valgt for 2 år i 2021, på valg i 2023)
IT (ikke konstitueret endnu) 98 57 16 48 Thor Jensen (konstitueret af bestyrelsen i 2020)
Kasserer og sekretær (ikke konstitueret endnu) 86 47 00 34 Lisbeth Mortensen (genvalgt for 2 år i 2022, på valg i 2024, reguleret valgår pga. Corona)
Materiel(ikke konstitueret endnu) 22 26 17 10 Aksel Skov (genvalgt for 2 år i 2021, på valg i 2023)
BridgeCentral og Kortlægning (ikke konstitueret endnu) 61 76 00 61 Leon Hald (genvalgt for 2 år i 2021, på valg i 2023)
Øl-vand (ikke konstitueret endnu) 21 74 04 81 Tine Rodh Lindegaard (valgt for 2 år i 2022, på valg i 2024)
Suppleant 98 57 24 23 Ole Laursen (genvalgt, på valg hvert år)
Revisor 98 58 42 13 Eigil Mikkelsen (genvalgt, på valg hvert år)
Revisor-suppleant 28 61 45 08 Poul Henningsen (genvalgt, på valg hvert år)

 

Thor Jensen, formand.