På generalforsamlingen d. 9. april 2015 blev følgende valgt til bestyrelsen

Titel Tlf. Navn (Valgt)
Formand og sekretær 86 47 00 34 e-mail: Lisbeth Mortensen (formanden er på valg hvert år)
IT 98 57 16 48 e-mail: Thor Jensen (genvalgt for 2 år i 2016, på valg i 2018)
Kasserer 27 27 94 76 Ulla Levisen (valgt for 2 år i 2015, på valg i 2017)
Materiel 22 26 17 10 Aksel Skov (valgt for 2 år i 2015, på valg i 2017)
BridgeCentral og Kortlægning 61 76 00 61 Leon Hald (genvalgt for 2 år i 2015, på valg i 2017)
Øl-vand 21 74 04 81 John Søndergaard (valgt for 2 år i 2016, på valg i 2018)
Suppleant 98 57 24 23 Ole Laursen (genvalgt, på valg hvert år)
Revisor 98 58 42 13 Eigil Mikkelsen (genvalgt, på valg hvert år)
Revisor-suppleant 28 61 45 08 Poul Henningsen (genvalgt, på valg hvert år)

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig på et bestyrelsesmøde.

Lisbeth

Lisbeth, formand.