På generalforsamlingen i september 2021 blev Thor Jensen genvalgt til formand. Bestyrelsen blev genvalgt og har senere konstitueret sig på et bestyrelsesmøde:

Titel Tlf. Navn (Valgt)
Formand 30 17 93 42 Thor Jensen (formanden er på valg hvert år)
Næstformand 31 34 63 30 Jan Foged (Valgt for 2 år i 2021, på valg i 2023)
IT 98 57 16 48 Thor Jensen (konstitueret af bestyrelsen i 2020)
Kasserer og sekretær 86 47 00 34 Lisbeth Mortensen (genvalgt for 2 år i 2019, på valg i 2022, reguleret valgår pga. Corona)
Materiel 22 26 17 10 Aksel Skov (genvalgt for 2 år i 2021, på valg i 2023)
BridgeCentral og Kortlægning 61 76 00 61 Leon Hald (genvalgt for 2 år i 2021, på valg i 2023)
Øl-vand 21 74 04 81 John Søndergaard (genvalgt for 2 år i 2020, på valg i 2022)
Suppleant 98 57 24 23 Ole Laursen (genvalgt, på valg hvert år)
Revisor 98 58 42 13 Eigil Mikkelsen (genvalgt, på valg hvert år)
Revisor-suppleant 28 61 45 08 Poul Henningsen (genvalgt, på valg hvert år)

 

Thor Jensen, formand.