På generalforsamlingen d. 5. april 2019 blev Jan Foged indvalgt til bestyrelsen i stedet for Ulla Levisen, der ikke genopstillede. Til formand valgtes Thor Jensen i stedet for Lisbeth Mortensen, der ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende på et bestyrelsesmøde d. 15. maj 2019.

Titel Tlf. Navn (Valgt)
Formand 30 17 93 42 Thor Jensen (formanden er på valg hvert år)
Næstformand 31 34 63 30 Jan Foged (Valgt for 2 år i 2019, på valg i 2021)
IT 98 57 16 48 Thor Jensen (genvalgt for 2 år i 2018, på valg i 2020)
Kasserer og sekretær 86 47 00 34 Lisbeth Mortensen (genvalgt for 2 år i 2019, på valg i 2021)
Materiel 22 26 17 10 Aksel Skov (genvalgt for 2 år i 2019, på valg i 2021)
BridgeCentral og Kortlægning 61 76 00 61 Leon Hald (genvalgt for 2 år i 2019, på valg i 2021)
Øl-vand 21 74 04 81 John Søndergaard (genvalgt for 2 år i 2018, på valg i 2020)
Suppleant 98 57 24 23 Ole Laursen (genvalgt, på valg hvert år)
Revisor 98 58 42 13 Eigil Mikkelsen (genvalgt, på valg hvert år)
Revisor-suppleant 28 61 45 08 Poul Henningsen (genvalgt, på valg hvert år)

 

Thor Jensen, formand.