På generalforsamlingen i april 2023  blev Tine Rodh Lindegaard valgt til formand. Bestyrelsen har tirsdag, den 2. maj 2023 konstitueret sig på et bestyrelsesmøde.

Titel Tlf. Navn (Valgt)
Formand og Hjemmesideansvarlig 40 41 00 09 Tine Rodh Lindegaard (formanden er på valg hvert år, direkte valgt af generalforsamlingen)
Næstformand og turneringsleder 31 34 63 30 Jan Foged (Valgt for 2 år i 2023, på valg i 2025)
IT 30 17 93 42 Thor Jensen (valgt for 2 år i 2023, på valg i 2025)
Kasserer og sekretær  22 33 90 03 Lisbeth Mortensen (genvalgt for 2 år i 2022, på valg i 2024)
Materiel, øl og vand 22 26 17 10 Aksel Skov (genvalgt for 2 år i 2023, på valg i 2025)
BridgeCentral og Kortlægning 61 76 00 61 Leon Hald (genvalgt for 2 år i 2023, på valg i 2025)
Suppleant 98 57 24 23 Ole Laursen (genvalgt, på valg hvert år)
Revisor 98 58 42 13 Eigil Mikkelsen (genvalgt, på valg hvert år)
Revisor-suppleant 20 11 09 99 Flemming Lindegaard (På valg hvert år)


Tine Rodh Lindegaard, formand.