Klubregler for Hadsund Bridgeklub

 

Disse klubregler er udarbejdet i samarbejde mellem turneringslederen og formanden. Reglerne er ikke formelt vedtaget men udarbejdet ud fra kendskab til praksis samt diverse beslutninger på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

 

Spilletid:

Klubbens spilleaften er torsdag. Der startes alle spilleaftener kl. 19:00.

 

Mesterpoint:

Klubben er tilsluttet forbundets mesterpointordning.

Fordeling af en aftens mesterpoint sker på grundlag af den opnåede score inden justering.

 

Rygning:

Rygning er ikke tilladt!

 

Systemer:

Alle naturlige systemer er tilladt.

 

Turneringsafvikling:

Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. Turneringslederen skal tilkaldes, så uregelmæssigheder kan blive rettet ensartet og i overensstemmelse med regler og love.

Der er afsat 7 minutter til hvert spil. Spil, som ikke er påbegyndt, når der ringes anden gang, må ikke spilles – og der gives middel.

 

Ophævelse af ligestilling:

Hvis to eller flere par står lige i en parturnering, er indbyrdes resultat afgørende. Hvis der også er ligestilling her, er det højeste score en enkelt aften.

 

Substitutter:

Et medlem som er forhindret i at møde på en spilleaften må selv skaffe substitut. I tilfælde af substitut skal denne påføres regnskabsblanketten, eller regnskabsføreren for rækken skal underrettes senest i kaffepausen.

 

Justering af score ved substituering:

 

Parturnering:
Der foretages ingen justering i A-rækken.

Såfremt der kun er substitut for én spiller i et par, foretages der ingen justering.

Såfremt begge spillere i et par er substitutter, og aftenens score er over middel, kan parrets score justeres ned til middelscore + 10 %. Der justeres ikke i scoren for de par som møder et substitutpar på samme niveau.

Holdturnering

Der foretages ingen justering i A-rækken.

Såfremt der højst er substitut for to af holdets spillere og disse ikke danner par, foretages der ingen justering.

Såfremt et helt par på et hold er substitutter og substitutternes spillestyrke skønnes at være væsentligt højere end normalen for rækken, kan turneringslederen regulere holdets score ned til middel. Der justeres ikke i scoren for modstanderholdet.

 

Oprydning:

Efter aftenens spil hjælper medlemmerne med oprydning efter bestyrelsens anvisninger.

 

Medlemskab, rettigheder:

Aktive medlemmer deltager i klubbens obligatoriske turneringer og har fri adgang og stemmeret til klubbens generalforsamling.

Passive medlemmer deltager ikke i klubbens obligatoriske turneringer. Passive medlemmer har fri adgang men ikke stemmeret til klubbens generalforsamling.

Kursister (K-medlemmer) modtager undervisning fra september til marts og kan deltage i klubbens obligatoriske turneringer. Man kan være kursist i højst 2 år.

Alle medlemmer modtager medlemsbladet Dansk Bridge fra Danmarks Bridgeforbund (kursister modtager dog først bladet fra januar).